Inredningshjälp

Mina inredningsförslag är alltid framtagna helt utifrån Dina önskemål. Inga frågor är för stora, inga problem är för små, mitt mål är att alltid kunna vara Dig behjälplig när det gäller Ditt hem.

Vårt samarbete startar nästan alltid med ett möte hemma hos Dig där Du enklast kan beskriva det Du vill ha hjälp med. Det kan ju handla om att Du känner Dig hemmablind och behöver någon med nya fräscha ögon. Då kan vi komma och ge råd, tips och inspiration på plats.

Om Du känner att det är ett mer omfattande förslag Du behöver, vid exempelvis en kommande renovering, kan jag komma med ett helt inredningsförslag. I detta förslag ingår allt som behövs för att genomföra en större förändring. Planritningar, miljöskisser, tapetförslag, färgförslag, möbelförslag, belysningsförslag etc. I detta ingår även två dokument, en objektsbeskrivning där allt jag tar fram står nedskrivet i detalj, det är antecknat varför, tankar kring besluten etc. Dokument två är en specifikation över alla de möbler och detaljer som förslaget innehåller. Denna lista kan Du ta med Dig när det är dags att inhandla och upphandla.